Skövdehem Arena

Ikoner STATUS Färdigställd Ikoner YTA 8000 m² Ikoner PROJEKTTYP Multisportsarena Ikoner FäRDIGSTäLLD 1 februari 2021

Skövdehem Multisportarenan

Multisportarenan innefattar trampolinhall, idrotts- och gymnastikhall, padel och gymlokal, konferenslokal samt restaurang och bar. Hyresgäster Skövde kommun, Nordic Wellness Padel, Brödernas, Loft Golf Lounge, HopNpop och Raoul Wallenbergsskolan.