Skövdehem Arena

Ikoner STATUS Färdigställd Ikoner YTA 8000 m² Ikoner PROJEKTTYP Multisportsarena Ikoner FäRDIGSTäLLD 1 februari 2021

Skövdehem Multisportarenan

Multisportarenan innefattar trampolinhall, idrotts- och gymnastikhall, padel och squashhall, gymlokal, konferenslokal samt restaurang och bar. Hyresgäster Skövde kommun, Nordic Wellness, Hop’n pop, Raoul Wallenbergsskolan. Lokala fastighetsägaren Skövdehem driver restaurang, cafe, padel och Squash i egen regi.