Gustav Adolfsgatan

Gustav Adolfsgatan

Våra fastigheter på Gustav Adolfsgatan

Gustav Adolfsgatan sträcker sig från södra Norrmalm till de norra delarna vid handelsområdet Elins Epslanad. Utefter gatan finns både livsmedelsbutiker, fotbollsplaner och villaområden. Och följer du gatan norrut har du ett handelsområde med både specialbutiker och köpcenter. Här äger vi 3 fastigheter med totalt 22 lägenheter.