news 2022-08-10

Gratis ved

Vi har en del träd i Tidan som planeras att fällas inom kort. Vi tycker att istället för att slänga all ved till återvinningen kommer vi att erbjuda gratis ved mot fällning och hantering. Vi kommer att bistå med lite hjälp om det behövs men huvudsakligen är det fällningen och transporten du får anordna själv.

Det är lite svårt att uppskatta kubiken på allt men, vi kommer att märka upp samtliga träd som är aktuella.

Är du intresserad av detta eller har frågor?

Kontakta oss via mail eller telefon så bokar vi en tid som passar båda parter.
Fastighetsskötare 070 6060 135 ludwig@skovdehem.se
Kontoret 070 6728 533 kontakt@skovdehem.se