Käpplundavägen 16 Skövde

Så här funkar det att bo hos oss

När du ska flytta in är det en del saker att tänka på, bland annat detta:

Inflyttningsdag:
Infaller dagen då du ska tillträda lägenheten på en helg eller helgdag, blir inflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

Adressändring:
Kontakta www.adressandring.se eller ring 020-97 98 99. Genom att du anmäler din adressändring dit meddelas de flesta centrala myndigheter.
Övriga, t ex arbetsgivare, vänner och föreningar måste du själv meddela genom att ringa eller skicka flyttkort.

El-abonnemang: 
Se till att teckna ett abonnemang innan du flyttar in, annars kommer du inte att ha tillgång till el den dagen du flyttar in.  Det är ditt ansvar att teckna abonnemang för hushållsel. Gör din anmälan till Skövde Elnät, kundtjänst 0500-49 36 60. Mer information hittar du på www.skovde.se/elnat.

Väljer du annan elleverantör måste du ändå göra en anmälan till Skövde Elnät som står för det fasta elnätet.

TV och bredband?
Comhem baspaket ingår. SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24 och SVT Barnkanalen, TV4, TV6, Axess TV och TV Com Hem. Vill du utöka antalet kanaler vänligen kontakta Comhem på www.comhem.se. I våra lägenheter finns uttag för tv, telefon och bredband (med undantag för några få lägenheter).

Betalning av hyra
Hyran betalar du i förskott. Senast sista vardagen i månaden ska hyran för nästkommande månad vara betald. Anmäl dig gärna till autogiro, så vet du säkert att hyran betalas i rätt tid varje månad. Hyresavierna skickar ut kvartalsvis. Kan du inte betala hyran i tid är det viktigt att du omgående ringer till oss på telefon 0706-72 85 33.

Hemförsäkring:
Det är mycket viktigt att du som hyresgäst har en hemförsäkring. Teckna en försäkring innan du flyttar in.

Nycklar:
Har du fått nycklar av den tidigare hyresgästen är det viktigt att du kontaktar hyresvärden så att du får kvittera ut samtliga nyckar som hör till lägenheten. Vid avflyttning får du betala för låsbyte om inte samtliga nycklar återlämnas.

Brandvarnare:
I samtliga lägenheter ska det finnas minst en brandvarnare. Du som hyresgäst är skyldig att byta batterier vid behov. Testa gärna brandvarnaren då och då så att den fungerar genom att trycka på knappen som sitter på undersidan. Ett tecken på att batteriet börjar ta slut kan vara att brandvarnaren ger ifrån sig pip-ljud.

Tapetsera:
Prata alltid med oss innan du börjar renovera i din lägenhet. Det gäller även installation av diskmaskin, tvättmaskin etc. Arbetet skall vara fackmannamässigt utfört. Du kan bli ersättningsskyldig om arbetet är slarvigt gjort eller om du använt dig av fel material.

Om du målar eller tapetserar i din lägenhet ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Om du väljer extrema färger, felaktiga material eller om arbetet är slarvigt utfört kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar. Vi hjälper dig gärna om du har frågor eller vill ha råd vid målning och tapetsering,

Flytta ut

När du ska flytta är det flera saker att tänka på, bland annat detta:

Uppsägning av lägenhetskontraktet:
För att uppsägningen ska gälla ska den vara skriftlig och skickas in till hyresvärden. Det går bra att maila på kontakt@skovdehem.se

Om inget annat är överenskommet så upphör även avtalet gällande eventuella parkerings-platser när bostadskontraktet upphör.

Uppsägningstiden för lägenheten är 3 månader. Uppsägningstiden börjar räknas från och med den sista dagen i den månad som du säger upp den i. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 15 januari börjar uppsägningstiden beräknas från den 31 januari och ditt kontrakt upphör att gälla den 1 maj.

Infaller dagen då du ska lämna lägenheten på en helg eller helgdag, blir utflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

När vi mottagit din uppsägning skickar vi en bekräftelse med information om vilket datum och klockslag som gäller för när lägenheten och förråd ska vara utrymt, städat och klart för besiktning.
När lägenheten är ledig för uthyrning är du som hyresgäst skyldig, enligt hyreslagen, att visa lägenheten för eventuella intresserade på lämpliga tider som ni kommer överens om.

Flyttstädning:
Vid avflyttning ska din lägenhet vara helt städad. Följ gärna vår punktlista.

Övrigt:
Glöm inte att göra adressändring samt att flytta eller avsluta abonnemang på el, telefon, bredband mm.

Störande grannar

Du är skyldig att visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet. I Hyreslagen 25 § står ”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (störningar i boendet)”.

Det är självklart tillåtet att ha fest ibland, men inte varje helg. Om du ska ha fest så kan det vara bra att informera dina grannar och tänk på att dra ner volymen och tonläget när klockan börjar bli mycket. Du är även ansvarig för hur dina gäster uppför sig i din bostad och i tillhörande trapphus mm.  Om du har barn så är det viktigt att du ser till att barnen inte använder trapphuset som lekplats och t ex skriker och stojar där.

Det finns en del åtgärder som man kan vidta för att minska oljuden i lägenheten, sätt möbeltassar på stolsbenen så skrapar det inte när du flyttar stolen, stäng dörrar och fönster försiktigt.

Om du blir störd av någon i fastigheten eller besökare till denne så är det bra om du själv tar kontakt med personen och talar om att du blivit störd och när det skett. Om du inte känner att du vill göra det kan du kontakta oss istället så tar vi kontakt med personen.

Om du själv orsakar störning så att störningsjouren måste göra en utryckning, kommer du att få betala den kostnaden.

Trappstädning:
Som hyresgäst hos oss så ingår att genomföra trappstädning enl ett rullande schema. Du hittar detta schema i trapphuset och skulle du av någon anledning inte kunna genomföra städningen enl schemat så kontaktar du oss på 070-67 28 533